Master

System monitoringu dystrybucji płynów Master


Przeznaczeniem systemu Master jest sprawowanie kontroli nad procesem dystrybucji płynów. System składa się z oprogramowania oraz modułów elektronicznych zamontowanych na stanowiskach wydawania. Wszystkie operacje wydawania płynu są rejestrowane co gwarantuje bezpieczeństwo oraz możliwość prowadzenia statystyk zużycia płynów w zbiornikach i racjonalnego gospodarowania nimi.

 

mainKontrola procesu dystrybucji płynów

 

orders

Każda operacja dystrybucji płynu jest autoryzowana, co oznacza, że możliwość wydania płynu mają tylko osoby wcześniej zdefiniowane w systemie.

Wszystkie operacje zapisywane są w bazie danych. System umożliwia wgląd do ich historii oraz możliwość wydruku i eksportu do wielu popularnych formatów plików.

Wszystkie bieżąco realizowane operacje widoczne są w oknie, które oprócz wglądu w aktualne stany zwijadeł umożliwia również wykonanie dodatkowych akcji takich jak anulowanie zlecenia.

 

Zarządzanie zbiornikami

 

containers

Moduł zarządzania zbiornikami umożliwia wykonanie szeregu czynności związanych ze stanami zbiorników: wymiana płynu, dolanie płynu, korekta ilości płynu. Wszystkie operacje są zapisywane, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do historii operacji wykonanych na zbiorniku.

Aktualne stany zbiornika są przedstawiane graficznie co umożliwia szybkie rozpoznanie czy płyn w zbiorniku się kończy.

 

 

Współpraca z systemami DMS

 

System jest wyposażony w funkcję współpracy z zewnętrznymi systemami DMS. Opcja ta umożliwia automatyczne przekazywanie zleceń zrealizowanych za pomocą systemu Master do systemu DMS. Integracja obu tych systemów pozwala na szybką i bezpieczną wymianę danych.

Aktualna wersja systemu Master ma wbudowane wsparcie dla dwóch systemów zarządzania dokumentami: Autostacja 3 i DMS Rogowiec. Jednak istnieje możliwość dostosowania systemu Master do współpracy z dowolnym systemem DMS.